Otkazivanje narudžbe i reklamacije

Imate pravo otkazati narudžbu u roku od sedam dana bez navođenja razloga.

Da biste iskoristili svoje pravo na odustajanje od Narudžbe, morate nas  pravovremeno izvijestiti jasnom izjavom (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o Vašoj odluci te u istoj obavezno navesti naziv i adresu Vaše tvrtke, telefonski broj te adresu e-pošte.

Ukoliko želite otkazati narudžbu, a već ste izvršili plaćanje, uključujući troškove dostave, molimo Vas da nas o istom obavijestite slanjem e-maila na adresu: webshop@horex.hr  U roku od 14 dana od dana kada zaprimite obavijest o vašem otkazivanju narudžbe, ukoliko je ista opravdana, povrat sredstava izvršiti ćemo na isti način koji ste koristili u izvornoj transakciji. Povrat novca izvršiti ćemo nakon primitka robe natrag.
Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju narudžbe. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka četrnaest dana.
Vi snosite izravne troškove povrata robe koja se može poslati poštom, kao i izravne troškove vraćanja robe koje nije moguće poslati poštom. Za svaki gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja robom koje nije potrebno za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

Reklamacije
Kupac je dužan odmah na uobičajeni način pregledati robu ili je dati na pregled, te bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od zaprimanja robe na skladište, obavijestiti pismeno o vidljivim nedostacima u kvaliteti i količini robe. Za skrivene mane Prodavatelj odgovara u periodu od 3 mjeseca od isporuke na skladište Kupca.

Kupac je dužan, vezano na navedene nedostatke robe, dostaviti Prodavatelju komisijski zapisnik o pregledu robe, jer u protivnom Kupčeva reklamacija neće biti priznata. Prodavatelj ima uvijek pravo na vlastitu kontrolu reklamirane robe, s time, da će Kupca obavijestiti o datumu pregleda najmanje 3 dana prije planiranog pregleda. Ukoliko  Kupac i Prodavatelj ne mogu postići dogovor, moraju odabrati nezavisnu inspekcijsku tvrtku za pregled, koja će izvršiti inspekcijski pregled reklamirane robe i izdati Zapisnik. Taj zapisnik je obvezujući  za obadvije ugovorne strane.


Zadnje viđeno